ΧΡΥΣΠΑ ..Όλα καλά ..

ΧΡΥΣΠΑ

ΔΕΝ ΕΡΩΤΕΥΟΜΑΙ

«Δεν Ερωτεύομαι (Όλα καλά) ότι κι αν

κάνω δεν σ' αφορά... »

Η ΧΡΥΣΠΑ επανέρχεται με ένα δυναμικό

τραγούδι με τίτλο

«Δεν Ερωτεύομαι (Όλα καλά) »

σε μουσική στίχοι OTHERVIEW