1.763 Δικαιούχοι Άποροι

Διανομή τροφίμων

σε ωφελούμενους του

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων

Δήμου Χαλκιδέων

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 5 Απριλίου στον χώρο του Πάρκου του Λαού στη Χαλκίδα, η διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων)

του Δήμου Χαλκιδέων.

Αφορούσε 1.763 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε δε η διανομή με τη συνδρομή του Δημοτικού Οργανισμού του Δήμου Χαλκιδέων (ΔΟΠΠΑΧ)

 και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.