Εξετάσεις χειριστών ταχύπλοων

Εξετάσεις υποψηφίων

εκπαιδευτών χειριστών

ταχύπλοων σκαφών

 

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας σας ενημερώνει ότι την 28-03-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γραφείου Νηολογίων του Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ (Ακτή Μιαούλη 50),  θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχύπλοων σκαφών και την 29-03-2019 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 09:00 στο χώρο της ¨ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ¨ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ) θα διεξαχθούν οι πρακτικές εξετάσεις αντίστοιχα. Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 1151Β΄/2013) όπως ισχύει.