ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Λειτουργία του

Νέου Διαχρονικού

Μουσείου Αρέθουσας

Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

 

 

 

Για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (ICOM), η Εφορεία Αρχαιοτήτων  Ευβοίας  θα μεριμνήσει ώστε να λειτουργήσει κανονικά και το Νέο Διαχρονικό Μουσείο της Αρέθουσας 8:00 εως 15:00, προκειμένου να ξεναγηθούν οι επισκέπτες τόσο στους χώρους του ανακαινισμένου κτηρίου, όσο και στην εισαγωγική έκθεση.

Παράλληλα, θα λειτουργούν κανονικά με το ισχύον ωράριο τα υπόλοιπα μουσεία που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων  Ευβοίας και μπορούν να δεχθούν επισκέπτες.

H Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Αγγελική Γ. Σίμωσι

Δρ Αρχαιολόγος