Τα Χριστούγεννα στην Νέα Αρτάκη 2018

 

Χριστούγεννα 

 

στην Ν. Αρτάκη

 

2018

 

 

Χριστούγεννα 

 

στην Ν. Αρτάκη