Πως Πάω Σκύρο

F/B "Αχιλλέας’’ Δρομολόγια 

F/B Achilleas Schedule

1/5/2019 – 31/05/2019 

 

 

Δρομολογιακή γραμμή 

Σκύρος – Κύμη - Σκύρος 

Route:  Skyros – Kymi Port - Skyros 

 

  F/B "Αχιλλέας’’ δρομολόγια

Σκύρος – Κύμη - Σκύρος

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

DEPARTURE

FROM

ΔΕΥΤΕΡΑ

MONDAY

ΤΡΙΤΗ

TUESDAY

ΤΕΤΑΡΤΗ

WEDNESDAY

ΠΕΜΤΗ

THURSDAY

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

FRIDAY

ΣΑΒΒΑΤΟ

SATURDAY

ΚΥΡΙΑΚΗ

SUNDAY

ΣΚΥΡΟΣ

SKYROS

07:00

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

17:00

ΚΥΜΗ

KYMI PORT

18:00

18:00

18:00

18:00

19:00

12:00

19:30

 

Τετάρτη

 ( on Wensday ) 01-05-2019 Από Σκύρο ( From Skyros ) 16:00 Και από Κύμη ( From Kymi ) 19:00

 Παρασκευή ( on Friday ) 03-05-2019 και 17-05-2019 Από Σκύρο ( From Skyros ) 16:00 Και από Κύμη ( From Kymi ) 19:00