ΔΗΜΗΤΗΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΗΣ ΓΙΩΤΗΣ

«Εδώ γελάμε»

Καινούριο τραγούδι από το Δημήτρη Γιώτη

με τίτλο

«Εδώ γελάμε»

σε μουσική Γιάννη Κερμανίδη &
Τάσου Μπλάθρα

και στίχους Γρηγόρη Βαξαβανέλη.