Θαλάσσια χελώνα Caretta

Θαλάσσια χελώνα

Caretta - Caretta

 

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας,  εντόπισε στην Λιανή Άμμο

στην Χαλκίδα, θαλάσσια χελώνα caretta-caretta.

Η χελώνα που εντοπιστικέ στη περιοχή του TENNIS  ήταν νεκρή.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας ενημέρωσε

τον Δήμο Χαλκίδας για την περισυλλογή της

χελώνας caretta – caretta και την υγειονομική ταφή της.