ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Απαγορεύεται η στάση

και η στάθμευση

την 25η Mαρτίου

 

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας έχοντας υπόψη την

ανάγκη για ομαλή διεξαγωγή της Παρέλασης για τον

 εορτασμό της επετείου της 25ης Mαρτίου 1821 σε χώρους

 ευθύνης του, την 25-03-2018 ανακοινώνει ότι :

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση παντός τροχοφόρου οχήματος στις παρακάτω οδούς της πόλης της Χαλκίδας :

Σε αμφότερες τις πλευρές της οδού ΤΖΙΑΡΝΤΙΝΙ.

Επί της οδού ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ κατά το τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται

στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα (από το Βόρειο άκρο της Πλατείας Αγίου Νικολάου έως το ύψος του καταστήματος «ΓΙΩΤ»).

Η ως άνω απαγόρευση ισχύει από την 05:00 ώρα της

Κυριακής 25-03-2018 έως και το πέρας των εκδηλώσεων.